Fördelar och nackdelar med elektricitet i samhället

År 1759 upptäckte Benjamin Franklin att ström från blixtar är elektriska och sedan dess har mycket hänt på området. Numera är hela samhället och våra liv beroende av elektricitet för att kunna fungera. Detta av naturliga skäl eftersom elektricitet är en lättstyrd och mångsidig form av energi som driver allt från datorer och mobiltelefoner till fabriker och tvättmaskiner, för att endast nämna några exempel. På senare har dock det moderna elektrifierade konsumtionssamhället fått kritik för att inte vara hållbart i längden. Härnäst presenteras därför objektiva fördelar och nackdelar med elektricitet i samhället.

Nackdelar med elektricitet

  • Risk för stötar och bränder Elektronik, ledningar och strömkretsar utgör en risk för stötar för människor som använder det. Till exempel kan en stöt orsaka en fallolycka från ställningar eller stegar. En ännu farligare risk är kortslutning och gnistor som i värsta fall kan leda till brand med stor förödelse till följd.
  • Föroreningar och miljöförstörelse Generering av elektricitet orsakar föroreningar av fossila bränslen eller farligt avfall från kärnkraft. Förnybar energi som vattenkraft och vindkraft kan å andra sidan orsaka skador på omgivande ekosystem och landskapsbild. Den mest riskabla sidoeffekten av kraftverkens generering av elektricitet är växthusgasen koldioxid som bidrar till en temperaturstigning av jorden.
  • Beroende Även om samhällets elektrifiering gör våra liv lättare finns även vissa risker. Människor som är helt beroende av el kan ha svårt att klara sig i en nödsituation där elen plötsligt försvinner, som kan ske vid naturkatastrofer, krig eller politisk instabilitet.
  • Invasiv Överföring av ström kräver att det finns ett omfattande nät av av ledningar.

Fördelar med elektricitet

  • Kommunikation Nuvarande digitalisering av kommunikation och samtal hade aldrig fungerat utan elektricitet. Det ger oss tillsammans med miljontals människor från hela världen möjligheten att ansluta oss till internet. Via internet har vi tillgång till chattar, social medier, onlinesamtal, diskussionsforum, e-post och många andra former av smidig kommunikation med människor.
  • Lagring Elektricitet kan lagras smidigt i batterier och därför användas i bärbara enheter under långa tider.
  • Överföras över långa sträckor En fördel med elektrisk energi framför andra former är dess möjlighet att överföra energin över långa avstånd från en plats till en annan.
  • Matlagning Tack vare möjligheten att laga mat med elektriska spisar, eller till och med en mikrovågsugn, går matlagningen avsevärt snabbare.