Svenska tåg kan åka i luften

Den tekniska världen går framåt i allt snabbare takt för varje år som går, något som gör att även Sverige hänger på. Tågtrafiken har varit något som länge diskuterats i det avlånga landet i norr, och nu kan flera asiatiska länder användas som inspiration.

Härmar Japan – bygger pelare för tåg

Debatten om tåg lär hålla på i många år framöver, men den kan ta ett steg i utvecklingen inom kort. Just nu har regeringen som förslag att bygga tåg på pelare i Sverige, något som till exempel redan görs i några asiatiska länder. Inte minst Japan och Sydkorea.

Tekniken har många fördelar, inte minst ekonomiskt. Till exempel skriver DN att enligt ett antal experter kommer det vara möjligt att tjäna miljarder på tekniken. Sammanfattningsvis innebär den att istället för räls som ligger på marken, som vanligt, kommer pelare att hålla uppe rälsen, flera meter upp i luften.

Svårare att underhålla rälsen

Enligt kritikerna till den här pelartekniken kommer det skapa problem när rälsen ska underhållas. Samtidigt menar andra att det kommer underlätta, då det skapas en speciell yta för det som ska underhållas.

Fler fördelar beskrivs och säkerheten hamnar i fokus. Även om antal olyckor och dödsfall minskat sedan det minskats på antalet oövervakade järnvägsövergångar, är det fortfarande en risk. Med räls flera meter upp i luften hade det inneburit att ingen hade behövt gå över rälsen.

Inte heller hade andra fordon behövt riskera att köra över där tågen passerar, vilket också minskat risken för trafikolyckor. Samtidigt finns tekniken beprövad i andra delar av världen. Japan nämns, återigen, som ett lyckat exempel på det. I USA finns det också tunnelbanetrafik som fungerar på det sättet. I till exempel New York samt Chicago finns delar av tunnelbanan på pelare, vilket påstås spara pengar, tid och öka säkerheten.