Elektronik hos polisen

Av de många industrier och arbeten som påverkats positivt av elektroniken kanske man inte tänker sig att polisen är den första, men faktum är att även polisen har tjänat enormt på elektronikens utveckling. Först och främst har elektronikens utveckling gjort att polisen numera tillhandahåller flertalet tjänster på nätet, vilket minskar belastningen enormt mycket på deras stationer och övriga tjänster.

Polisen är på alla sätt och vis en nödvändig stöttepelare i samhället, och därför är det en nödvändighet att de kan effektivisera processerna så mycket som det bara går. Det behövs, så att de ska kunna lägga så mycket av sin tid som möjligt på det som är nyckeln i verksamheten, nämligen att lösa brott och hjälpa brottsoffer återhämta sig.

Hur kan då elektronik göra detta? Den första, och i all mån och mening största, fördelen som polisen kan dra av elektroniken är att förvara data eletroniskt. Polisen samlar över tid upp enorma mängder filer. Filer om brott som begåtts, både de som har blivit uppklarade och de vars lösning fortfarande inte har framkommit. Under dessa utredningar samlar man information om en i det närmaste obscen mängd människor. Denna information behöver självklart sparas, så att den finns kvar om den skulle behövas vid en rättegång, exempelvis.

Förutom den typen av information så sparas mängder av bevis. Ett exempel på sådana bevis är fingeravtryck. Tidigare hade det varit en omöjlighet att spara sådan information elektroniskt, vilket gör att det blir tal om en enormt stor mängd med bevismaterial som måste sparas fysiskt. Elektroniken gör att all denna information istället kan sparas digitalt, vilket inte bara gör den lättare att hitta, utan det sparar även både tid och pengar för polisen. Man slipper dessutom risker som att det fysiska bevislagret brinner ner, eller att bevis skadas av vatten eller liknande.

Sammanfattningsvis kan man säga att elektroniken har varit en nödvändig del i att polisen har kunnat utvecklas och moderniseras. Precis som för övriga myndigheter är det ett krav att moderniseras för eller senare. Polisen har tagit nödvändiga steg, steg som nu gör att det går att nå bevis på ett smidigt, elektroniskt sätt, oavsett vilken station i landet, eller till och med i europa, du befinner dig på. Hur myndigheten kommer utvecklas härnäst kan ingen gissa.